Despre noi    |    Servicii                   |    Oferte speciale    |    Produse              |    Autorizaţii    |    Contact
  Instalaţii termice   Detectoare gaz
  Instalaţii gaze   Regulatoare
  Instalaţii sanitare
  Verificări şi revizii
EuroStarGaz
EuroStarGaz
EuroStarGaz

EuroStarGaz

SERVICII PROFESIONALE PENTRU
CONFORTUL CASEI TALE


proiectare şi executie lucrări de instalaţii:
gaze naturale, termice, sanitare, reţele apă-canal


   Calcul online ofertă personalizată   


Produse - Tuburi radiante


Datorită parteneriatelor încheiate cu furnizorii importanţi pentru echipamente de încălzire prin tuburi radiante vă garantăm alegerea soluţiei optime în funcţie de necesităţile dumneavoastră, obţinând cel mai bun raport calitate-preţ.


Tuburi radianteAceste sisteme de încălzire sunt utilizate cu rezultate deosebite în cazul magazinelor foarte mari, sălilor de sport, depozitelor, pieţelor acoperite, atelierelor de lăcătuşerii, tinichigerii, mecanice, în încălzirea posturilor de lucru situate la distanţe mari, platformelor de încărcare a mărfurilor, garajelor, spălătoriilor auto, terenurilor de tenis acoperite, serelor, grădinilor, halelor şi parcurilor de expoziţii acoperite, la ferme şi crescătorii de păsări sau animale, etc.


Sistemele de încălzire prin radiaţie deşi implică costuri de investiţie relativ mari, costurile de exploatare sunt mult mai reduse decât în cazul sistemeleor clasice de încălzire. Economiile de energie realizate sunt de cca. 35÷62 % (procentul depinde de mai mulţi factori: gradul de izolare al clădirii, tipul de instalaţie de încălzire cu care se face comparaţia, aer cald sau corpuri statice, înălţimea spaţiului care urmează a se încălzi).

Transferul de energie termică prin radiaţie are loc datorită proprietatii corpurilor de a radia, în spaţiul care le înconjoară, energia sub formă de unde electromagnetice şi de a absorbi (parţial) asemenea radiaţii. Energia radiaţiilor provine din energia internă a corpurilor emitoare şi diferă de la o radiaţie la alta, cea mai mare fiind aceea transportată de radiaţiile infraroşii.

În fapt radiaţia infraroşie caracterizată prin lungimi de undă cuprinse între 0,8 mm ÷ 0,4 mm, dirijata în cea mai mare parte de sus în jos, va încălzi solul, coeficientul de absorbţie fiind crescut. Toate suprafeţele încălzite vor deveni la rândul lor emitori de temperatură scazută. Aceasta contribuie la încălzirea aerului prin convecţie, iar pierderile de căldură globale rămân mult inferioare celor obtinuţe cu un alt mod de încălzire.

Încălzirea incintelor industriale pune în general probleme dificile datorită diversităţii tipurilor de clădiri întâlnite, a varietăţii activităţilor desfăşurate şi a necesităţii alegerii sistemului cel mai economic, atât din punct de vedere al investiţiei, cât şi al exploatării.

Sistemul de încălzire prin radiaţie utilizand gazul natural oferă rezolvarea acestei probleme, în situaţii în care, sistemele clasice de încălzire (încălzire cu aer cald sau registre din ţevi) nu pot asigura condiţii interioare optime (în sensul ca nu realizează o temperatură relativ uniformă în spaţiul încălzit, provoacă curenţi de aer şi au randamente reduse). De asemenea, la sistemele tradiţionale, în lipsa unor surse de vapori de apă şi la temperaturi exterioare scăzute, aerul interior devine foarte uscat (mucoasele pierd excesiv de multa apă, apărând senzaţia de uscăciune).

Principala superioritate a sistemelor de încălzire prin radiaţie, din punct de vedere fiziologic, constă în aceea că, în aceleaşi condiţii de confort termic, se respiră un aer mai rece decât în cazul încălzirii prin convecţie şi cu un conţinut de praf scăzut datorită lipsei curenţilor de aer, toate acestea contribuind la adaptarea rapidă a omului la noi condiţii de efort fizic. De asemenea, trebuie menţionat că aceste sisteme de încălzire permit limitarea încălzirii doar la zonele dorite ale incintei.

În încălzirea incintelor efectul radiaţiei este creerea impresiei de confort termic convenabil lăsând aerul ambiant şi pereţii incintei la o temperatură mai scazută cu 2 - 3 grade C, ceea ce antrenează o reducere a consumului de energie.

Încalzirea prin radiaţie poate fi utilizată în următoarele situaţii:
    - în cazul cladirilor având înălţime mare sau medie (peste 4 m), cu sau fără izolaţie;
    - în cazul încăperilor industriale cu procese tehnologice care nu impun încălzirea generală;
    - în cazul încălzirii rapide a incintei, ceea ce implică un timp redus de funcţionare;
    - în cazul incintelor cu pierderi de căldură prin pereţi mari sau schimburi de aer importante.

În cazul sistemelor de încălzire clasice (corpuri statice) sau sistemelor de încălzire cu aer cald, aerul preia căldura prin convecţie si, odată încălzit, se va ridica la partea superioară a incintei şi practic căldura acumulată de acesta este inutilizabilă din punct de vedere al ocupanţilor încăperii. Eficienţa sistemelor clasice este optimă în cazul încăperilor cu înălţime redusă. Pentru încăperi cu înălţime mare (peste 4 m) aceste sisteme nu mai pot fi considerate satisfacatoare decât în cazul unei încălziri generale cu consumuri energetice foarte mari.

Dacă se priveşte problema din punctul de vedere al eficienţei şi al economiei de energie sistemul de încălzire prin radiaţie este, de departe, mult superior. Din evaluări reale, literatura tehnică de specialitate oferă cifre privind economia de energie realizată prin înlocuirea sistemelor clasice cu sisteme de încălzire prin radiaţie, acestea ajungând până la valori de 62 %.

Explicaţia este dată tocmai de principiul de funcţionare al unui astfel de sistem: se încălzesc suprafeţele din planul de lucru care acumulează căldura (pardoseală, partea inferioara a pereţilor, utilajele, etc.), aerul preluând mai apoi prin convecţie liberă căldura, ridicandu-si temperatura la valoarea dorită.

Practic obiectele din spaţiul de lucru care au absorbit radiaţiile infraroşii emise de sursă, o retransmit mediului, devenind la randul lor surse emitoare de radiaţie de joasaă intensitate. Printr-o amplasare bine gândită a surselor radiante se poate obţine o zonă încălzită cu o înălţime de cca. 1,8 m (exact înălţimea zonei de lucru).

Prin urmare nu este necesară încălzirea întregului volum al încăperii aşa cum se face în cazul încălzirii clasice sau a celei cu aer cald. În încălzirea incintelor efectul radiaţiei este creerea impresiei de confort termic convenabil lăsând aerul ambiant şi peretii incintei la o temperatura mai scăzută ceea ce antrenează o reducere a consumului de energie.

În fapt radiaţia, dirijata de sus în jos, va încălzi pardoseala, care determină încălzirea aerului prin convecţie liberă, iar pierderile prin sol sunt limitate, ele realizându-se printr-o bandă periferică îngustă fiind inferioare celor obţinute cu un alte sisteme de încălzire.

Dacă se analizeaza totul prin prisma criteriului invesţitiilor minime şi trebuie să alegem soluţia optimă de alimentare cu caldură, după ce se echivalează soluţiile din punct de vedere al efectului lor de ansamblu nu trebuie scăpat din vedere la calculul investiţiei totale, preţul manoperei de montaj al soluţiilor analizate. Preţul efectiv al echipamentelor implicate în încălzirea prin radiaţie este în general superior cu cca. 20 ÷ 25% faţă de încălzirea clasică (centrală termică şi radiatoare). Dacă însă se ţine seama că la o instalaţie clasică manopera de montaj se ridică la 50÷75 % din investiţie, în timp ce la sistemele de încălzire prin radiaţie montajul reprezintă doar 5÷10 % din investiţie, dintr-un calcul simplu se ajunge la o investiţie totală mai mare în cazul încălzirii clasice cu aprox. 10÷30 % faţă de încălzirea prin radiaţie.

Vă aşteptăm să ne cunoaştem şi să găsim împreună soluţia avantajoasă pentru dumneavoastră. 


EuroStarGaz

Despre noi    |    Servicii                   |    Oferte speciale    |    Produse              |    Autorizaţii    |    Contact
  Instalaţii termice   Detectoare gaz
  Instalaţii gaze   Regulatoare
  Instalaţii sanitare
  Verificări şi revizii


EuroStarGaz Stats
19.09.2021, Copyright © 2014-2020 - EuroStarGaz s.r.l. - Toate drepturile rezervate. Creat de enJoy