Despre noi    |    Servicii                   |    Oferte speciale    |    Produse              |    Autorizaţii    |    Contact
  Instalaţii termice   Detectoare gaz
  Instalaţii gaze   Regulatoare
  Instalaţii sanitare
  Verificări şi revizii
EuroStarGaz
EuroStarGaz
EuroStarGaz

EuroStarGaz

SERVICII PROFESIONALE PENTRU
CONFORTUL CASEI TALE


proiectare şi executie lucrări de instalaţii:
gaze naturale, termice, sanitare, reţele apă-canal


   Calcul online ofertă personalizată   


Servicii - Reţele apă-canal


Compania EURO STAR GAZ s.r.l. oferă servicii profesionale pentru reţele de alimentare cu apă şi canalizare. O parte importantă din utilităţile esenţiale de confort ale unei cladiri este reprezentată de instalaţiile de apă şi canalizare. Din pacate, acestea încă lipsesc în mare parte în zona rurală şi uneori în mediul urban. Deşi alimentarea cu apă şi canalizare a fost susţinută de autorităţi în ultimii ani prin lucrări de modernizare şi extindere ale reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, aceste lucrări se limitează pînă la căminele de braşament, întrând în grija consumatorilor lucrările de racord de la caminul de branşament până la obiectele sanitare din locuinţă.

Consumul de apa al unei incinte are ca destinaţie utilizarea în scop menajer, tehnologic, pentru combaterea incendiilor. În funcţie de caracteristicile apei şi de scopul în care se utilizează, acesta poate fi supusă, chiar în cazul in care este furnizată de o reţea publică, unor procese de tratare cu scopul ameliorării sau îmbunătăţirii anumitor parametri calitativi ai apei.

Apa caldă poate avea ca destinaţie consumul menajer sau tehnologic. Apa calcă destinată consumului menajer, se face de regulă local, de către fiecare utilizator prin soluţii individuale de încălzire şi contorizare individuală a utilităţilor, sau folosind reţele publice de apă caldă disponibile acolo unde ele există.

Prepararea locală a apei calde pentru consum menajer se poate face fie instantaneu, fie cu asigurarea unei rezerve (cu acumulare). Cele mai întânite surse de energie folosite pentru obţinerea apei calde sunt gazele naturale în mod direct, agentul termic preparat într-o centrala termică, energia electrică, energia solară.

Utilizarea apei într-o clădire conduce la necesitatea colectării apelor uzate rezultate şi a evacuării lor prin executarea unor reţele de la obiectele sanitare către exteriorul clădirii. Evacuarea apelor uzate se poate face în reţelele stradale, în cazul in care există sau local, folosind (obligatoriu) echipamente de epurare, apele rezultate fiind evacuate prin drenaj în sol sau într-un emisar natural.

Serviciile noastre profesionale pentru reţele de alimentare cu apă şi canalizare cuprind:
    - execuţie de bransamente şi racorduri de apă şi canalizare pentru consumatorii finali;
    - proiectare reţele de alimentare cu apă şi canalizare în localităţi rurale şi urbane;
    - extindere şi modernizare reţele existente de apă si canalizare.

Vă aşteptăm să ne cunoaştem şi să găsim împreună soluţia avantajoasă pentru dumneavoastră. 


EuroStarGaz

Despre noi    |    Servicii                   |    Oferte speciale    |    Produse              |    Autorizaţii    |    Contact
  Instalaţii termice   Detectoare gaz
  Instalaţii gaze   Regulatoare
  Instalaţii sanitare
  Verificări şi revizii


EuroStarGaz Stats
19.09.2021, Copyright © 2014-2020 - EuroStarGaz s.r.l. - Toate drepturile rezervate. Creat de enJoy