Despre noi    |    Servicii                   |    Oferte speciale    |    Produse              |    Autorizaţii    |    Contact
  Instalaţii termice   Detectoare gaz
  Instalaţii gaze   Regulatoare
  Instalaţii sanitare
  Verificări şi revizii
EuroStarGaz
EuroStarGaz
EuroStarGaz

EuroStarGaz

SERVICII PROFESIONALE PENTRU
CONFORTUL CASEI TALE


proiectare şi executie lucrări de instalaţii:
gaze naturale, termice, sanitare, reţele apă-canal


   Calcul online ofertă personalizată   


Verificări şi revizii


Conform normativului de gaze NTPEE 2008 începând cu anul 2009, agenţii economici autorizaţi ANRE, cum este societatea noastra, pot efectua Verificările Tehnice Periodice ale instalaţiilor de gaze naturale, obligatorii la maxim 10 ani, atât pentru Asociaţiile de Proprietari cât şi pentru persoanele fizice, juridice şi instituţii, operaţiune obligatorie pentru fiecare consumator.

Verificarea instalaţiilor de gaze este foarte importantă deoarece din experienta acumulată s-au găsit foarte multe instalaţii care aveau modificări ce nu corespund cu normele legale în vigoare sau prezentau pierderi de gaze.

Aceste abateri de la normele legale pot avea consecinţe grave asupra integrităţii imobilelor sau asupra vieţilor omeneşti, de aceea recomandăm efectuarea acestor verificări la termenele scandente, precum şi de fiecare dată când consideraţi că instalaţia de gaze trebuie verificată.

Specialiştii noştrii vor efectua verificarea întregii instalaţii de gaze, atât pentru părţile comune cât şi pentru instalaţiile individuale, oferind consultanţă gratuită şi posibilitatea remedierii eventualelor defecţiuni constatate.

Este important de ştiut că nu este necesar să vă deplasaţi la Distrigaz pentru obţinerea şi depunerea actelor necesare, societatea noastra ocupându-se de toate formalităţile, inclusiv înregistrarea documentelor de verificare / revizie la Distrigaz.

Pentru Asociaţiile de Proprietari sunt necesari următorii paşi:
-   încheierea contractului dintre Asociaţia de Proprietari şi societatea noastră;
-   programarea de comun acord, a datei pentru verificarea / revizia instalaţiei de gaze prin afişarea unui anunţ cu data şi ora la care se va face verificarea;
-   efectuarea verificării propriu-zise cu aparate speciale de detectare a pierderilor de gaze, prin executarea operaţiunilor specificate în normativul de gaze NTPEE/2008;
-   completarea fişei de verificare şi a tabelului de constatare asupra instalaţiei verificate cu semnătura fiecărui proprietar / locatar;
-   anunţarea proprietarilor apartamentelor şi administraţiei în cazul constatării unor defecţiuni;
-   eventuala remediere a defectiunilor (contra cost);
-   întocmirea documentaţiei de verificare;
-   depunerea documentaţiei necesare la Distrigaz Sud Retele şi ridicarea acesteia după înregistrare;
-   încheierea procedeului prin înmânarea către Asociaţie a documentului de verificare / revizie depuse de Distrigaz cu ştampila operatorului şi plata.


Informatii suplimentare despre verificări şi revizii:

Toti consumatorii de gaze sunt obligaţi să efectueze verificarea tehnică a instalaţiei de gaze naturale şi instalaţiei de utilizare, conform procedurilor stabilite prin lege. Realizarea operaţiilor de verificare şi revizie tehnică se efectuează numai de către operatori economici autorizati ANRE pe care fiecare client final este liber să aleagă. Societatea noastră este autorizată ANRE în vederea efectuării de instalaţii de gaze naturale conform autorizaţiei EDI nr. 12652, autorizaţie necesară pentru a efectua verificări şi revizii, astfel că vă oferim consultanţă gratuită şi cele mai bune servicii de verificare şi remediere a eventualelor defecţiuni constatate.

Specialiştii nostri verifică atât părţile comune, cât şi cele individuale ale unei instalaţii de gaze, parcurgând toate etapele de verificare. Tot noi îndeplinim formalităţile necesare şi ne ocupăm de înregistrarea documentelor de verificare / revizie, pentru ca dumneavoastră să nu mai pierdeţi timp preţios. Astfel că, verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor trebuie efectuată periodic, la cel mult 2 ani sau la cererea clientului final.

Revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, această procedură trebuie realizată în următoarele situaţii:
-   periodic, la 10 ani;
-   în cazul în care utilizarea instalaţiei a fost întreruptă pentru o perioada mai mare de 6 luni;
-   după evenimente ce au putut afecta instalaţia de utilizare;
-   la solicitarea clientului.

Din păcate, mulţi proprietari aleg să colaboreze cu persoane ce nu deţin autorizaţie pentru instalaţiile de gaze, ceea ce poate duce la pierderi de gaze sau modificări ce pot pune în primejdie consumatorul. De aceea, serviciile noastre au scopul de a elimina orice risc de explozie, incendiu sau asfixiere prin remedierea eficientă a defecţiunilor şi verificarea instalaţiei în detaliu înainte de a o reda în exploatare pentru a fi folosită în condiţii de siguranţă.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactati!

Gaze naturale:

Gazul natural provine din gazul metan, fiind mai uşor ca aerul, iar în cazul cand sunt scăpări de gaze, gazul natural se înalţă spre tavan şi se acumulează într-o zonă apropiată tavanului. Tocmai de aceea dispozitivul de alarmă gaze trebuie să fie montat la 5-15 cm sub tavan şi la 1-2 m de la sursa de gaze. Acest loc trebuie să fie deasupra ferestrei sau deasupra uşii.

GPL:

GPL este un amestec din propan şi butan, fiind mai greu decât aerul. În cazul când sunt scăpări de gaze, gazul se acumulează la baza spaţiului. Tocmai de aceea dispozitivul de alarmă gaze trebuie să fie montat la 15-25 cm de baza solului şi să fie la 1-2 m distanţă de sursa gazului, acest loc nu trebuie să fie lângă uşi sau ferestre.

Conectarea la transformator ieşire:

În cazul când apare o scăpare de gaze, dacă doriti să opriţi funcţionarea vanei de la dispozitivul de alarmă gaze, a aspiratorului şi a sirenei se va scoate transformatorul de 220 VAC. Dacă totalul de curent de la transformator este de 7A, atunci se pot conecta una sau mai multe dispozitive. În caz că apar defecţiuni datorită curentului dat de transformator, acestea nu fac obiectul defecţiunilor cuprinse în certificatul de garanţie.

Funcţionarea dispozitivuli de alarmă gaze:

În momentul când dispozitivul este încărcat cu curent electric de 220 VAC 50 Hz, se va aprinde ledul de culoarea verde, iar după calibrarea ce durează 1,5 min, aparatul începe să funcţioneze. Până nu trece perioada de calibrare dispozitivul nu poate fi testat.

După trecerea acestei perioade, dacă există o concentraţie de gaze ce trece de nivelul de avertizare, detectorul avertizează sonor în cel mult 10 secunde apariţia scugerii de gaze şi va aprinde ledul de culoare roşie. Dacă dispozitivul este conectat la valva de solenoid, în caz de alarmă se va opri imediat scurgerea de gaze. În cazul când concentraţia de gaze depăşeşte nivelul de avertizare, alarma va funcţiona până la scăderea nivelului de avertizare, după care revine la normal, putând să perceapă orice scăpare de gaze. În caz de pană de curent, detectorul nu funcţionează.

Contro şi test:

    - introduceţi fişa dispozitivului în priză;
    - în momentul introducerii fişei în priză se va aprinde ledul de culoarea verde;
    - aşteptaţi calibrarea dispozitivului timp de 1,5 minute, în acest timp nu încercaţi testul de gaze;
    - verificaţi cu bricheta dacă sunt emanate gaze;
    - în cazul unei scurgeri de gaze, se aprinde ledul de lumină roşie şi se trece la avertizarea sonoră;
    - dacă ledul de culoare galbenă rămâne aprins în continuu, adresaţi-vă la service.

Nivel alarmă:

Limita Inferioară de explozie (APS) reprezintă limita inferioară a nivelului de concentraţie a gazului la care nu are loc o explozie. Valoarea APS în cazul gazelor naturale este de 5 %, iar în cazul GPL este 2 %, alarma dispozitivului se declanşează sonor prin aprinderea ledului aferent numai dacă răspândirea gazului atinge o cincime peste valorile menţionate. Pentru gazele naturale nivelul de avertizare a dispozitivului de alarmă gaze este de 0,5 % (o cincime) sau 5000 ppm (cinci mii la un milion). Pentru GPL nivelul de avertizare a dispozitivului de alarmă gaze este de 0,3 % (o treime) sau 3000 ppm (trei mii la un milion).

În situaţii de alarmă:

Fiţi calmi şi luati următoarele măsuri. Nu există o ordine cronologică a măsurilor amintite.
    - închideţi vana de intrare a gazului;
    - închideţi vanele de intrare a gazului a aparatelor ce funcţionează cu gaz;
    - stingeţi orice flacără;
    - deschideţi usile şi ferestrele şi aerisiţi spaţiile;
    - nu vă atingeţi de întrerupătoare;
    - nu închideţi sau nu deschideţi nici un aparat electric;
    - nu introduceţi sau nu scoateţi din priză fişa oricărui aparat electric;
    - nu utilizaţi brichete sau chibrituri. stingeţi-vă ţigara;
    - nu folosiţi telefonul în zona suspectă de gaze.

Dacă simtiţi miros de gaze, luaţi măsurile sus-menţionate fără a mai aştepta pornirea alarmei. În cazul când concentraţia de gaze, scade sub limita de avertizare, alarma se va opri de la sine. Dacă, după ce s-au luat măsurile sus-menţionate, continuă să funcţioneze avertizarea alarmei şi nu este stabilită cauza scurgerii de gaze, eliberaţi spaţiul în care vă aflaţi.

Pentru verificarea instalaţiei şi aducerea ei în parametrii de siguranţă, trebuie să luaţi urgent legătura cu firma ce a asigurat instalarea sau cu Serviciul tehnic deschis 24 de ore. 


EuroStarGaz

Despre noi    |    Servicii                   |    Oferte speciale    |    Produse              |    Autorizaţii    |    Contact
  Instalaţii termice   Detectoare gaz
  Instalaţii gaze   Regulatoare
  Instalaţii sanitare
  Verificări şi revizii


EuroStarGaz Stats
19.09.2021, Copyright © 2014-2020 - EuroStarGaz s.r.l. - Toate drepturile rezervate. Creat de enJoy